Mixed Media Monday ~ A Fairy

Monday, April 29, 2013

Mixed Media Monday ~ Fairy
This fairy canvas was a birthday gift for Renje, Creaboetiek on Youtube. I know she loves fairies and purple, so I designed this one especially for her!

Dit canvas was een verjaardagskado voor Renje, Creaboetiek op Youtube. Ik weet dat ze van elfjes en paars houdt, dus deze heb ik speciaal voor haar ontworpen!


Mixed Media Monday ~ Fairy Sketches
Ik started with some sketching...
Ik begon met schetsen...


Mixed Media Monday ~ Flower With Modeling Paste
Flowers made with modeling paste & template.
Bloemen gemaakt met structuurpasta & sjabloon.


Mixed Media Monday ~ Fairy Details
A dress from skeleton leaves.
Een jurkje van skeletbladeren.


Mixed Media Monday ~ Fairy: Paint, Stamps & Modeling Paste
More texture with stamps, paint & modeling paste.
Nog meer textuur met stempels, verf & structuurpasta.


Want to see how I created it? Check out this video:
Will je zien hoe ik em gemaakt heb? Bekijk dan deze video:

Veggie Fun Friday ~ My Own Balcony Garden

Friday, April 26, 2013

In March I discovered the awesome concept of Square Foot Gardening. I was in love with the concept the minute I started reading all about it. Here in The Netherlands we have this young guy Jelle who started his Dutch version of it called "Makkelijke Moestuin" (Easy Kitchen/Vegetable Garden). His website is full of good information that is easy to understand and written in a pleasant and humorous way, so I just kept on reading. 
Then my boyfriend surprised me with the book of this young guy and well actually my balcony garden was born...

In maart ontdekte ik het concept "Square Foot Gardening' en was verliefd op het concept vanaf het moment dat ik erover begon te lezen. Hier in Nederland hebben we Jelle, een jonge man die dit concept voor ons vertaalde naar zijn "Makkelijke Moestuin". Zijn website staat vol met goede informatie die goed te begrijpen en met een goede dosis humor is geschreven, dus ik bleef gewoon maar doorlezen.
Toen verraste mijn vriend me met het boek van deze Jelle en mijn balkontuin was geboren... 

Building some bins and we are good to go...
Nog even de bakken bouwen en we zijn er klaar voor...
So, now we needed to start some veggies. These last few weeks I have witnessed those tiny little seeds grow into the most amazing litte plants. What a special experience to witness and see up close like this. Oww  and in a few weeks...I can't wait till I have my home grown veggies on my dinner plate! But for now these little ones can keep on growing... 

En nu dus nog aan de gang. De afgelopen weken zag ik vanuit de meest piepkleine zaadjes de meest wonderlijke plantjes opkomen. Wat een bijzondere ervaring om met eigen ogen van zo dichtbij te mogen aanschouwen. Oh en dan over een paar weken...ik kan niet wachten tot in mijn eigen gekweekte groente op mn bordje heb liggen! Maar voor nu mogen deze mooie plantjes nog even lekker verder groeien... 

Whatever Wednesday? Origami Butterfly

Wednesday, April 24, 2013


First of all, thank you for the sweet messages on my last post, I absolutely do appreciate those!

So, I'm back.... I thought...what should we do with those Wednesdays huh? So I figured, let's call it 'Whatever Wednesday' for now, since I'll be sharing whatever other projects I'm working on as well right?!
But do let me know if you have other ideas. And if you do want to see specific things from me, like more tutorials, or more tags or more mini albums or or.... just let me know okay? Since I would love to share work that inspires YOU!

Allereerst even een dankjewel voor de leuke reacties op mijn vorige blogbericht, Ik waardeer ze zeer!

Zoooo, daar ben ik dan weer...ik dacht, wat zullen we eens doen met die woensdagen... Dus ik dacht laten we ze voorlopig maar 'Whatever Wednesday' noemen, aangezien ik ook aan andere, 'wat dan ook' projecten werk, toch?! Maar laat het me vooral weten als je een ander idee hebt. En...als je nou echt iets specifieks van me zou willen zien, zoals meer tutorials of meer labels of meer mini albums of of...nou gewoon even laten weten dan ok? Aangezien ik natuurlijk graag projecten met je deel die JOU inspireren!  Well for today it's a visual video tutorial on how to make these cute origami butterflies. I saw the tutorial with pictures here, but thought I'd do a video, because I myself am a person that likes things to me even more visual.

Voor vandaag dus een visuele video tutorial voor het maken van deze leuke origami vlinders. Ik zag de tutorial met foto's hier, maar ik dacht ik doe een video, want zelf ben ik echt iemand die dingen graag nóg iets visueler heeft.

So here it is, enjoy!
Zo hier istie dan, veel plezier!

Mixed Media Monday ~ F1 Racing

Monday, April 22, 2013

Jup,  needed a bit more me time than I thought. Well, here I am and I'm back to stay now!

Tsja, toen had ik toch even iets meer tijd voor mezelf nodig. Maar hier ben ik dan weer en ik ga voorlopig niet meer weg! As you might have noticed, I have been on the blog changing it up a bit. Not all done yet, but I'll get there. Are you happy with it? I think I am...well at least for now ;-) 

Zoals je misschien al wel opgevallen is, ben ik wel degelijk hier geweest om mijn blog wat om te gooien. Nog niet helemaal klaar, maar dat komt vanzelf. Zijn jullie er blij mee? Ik wel geloof ik, nou ja, in ieder geval voor nu ;-) With a new blog also comes a new way of doing things and I've decided that I'll be here 3 times a week, on Monday, Wednesday and Friday. The other days are for work and we'll, just for me :-D

Bij een nieuw blog hoort ook een nieuwe manier van dingen doen en ik heb dan ook besloten dat ik hier 3 keer in de week zal zijn, op maandag, woensdag en vrijdag. De andere dagen zijn voor werk en nou gewoon voor mij :-DSo, let me introduce to you: Mixed Media Monday. To start of this series I'd like to show you my latest piece of commissioned work.

Maak kennis met: Mixed Media Monday. En ik begin deze serie met mijn meest recente werk in opdracht. 

This F1 racing themed canvas is just HUGE! It measures 30x45 Inches.
Dit canvas met F1 racen als thema is gewoonweg ENORM! Het is 75x115 cm.

Lots of texture and paint.
Lekker veel textuur en verf. 

The silhouette is mounted on some foam for some extra dimension.
Het silhouet lijmde ik op foam voor wat extra dimensie.

I made a short video if it, so you can see even more if it.
Ook een korte video gemaakt, zodat nog een beter beeld krijgen. 


Okay, off to my next project, will be back on Wednesday!
Ok, verder met mn volgende project, ik ben er woensdag weer!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...