Life Book 2015 - Week 1

Monday, January 19, 2015

Besides Creative Jumpstart I also joined the amazing adventure called 'Life Book 2015' :-D
It's a year full of online mixed media lessons by amazingly talented teachers and with lots of bonus material like interviews, little meditation sessions and more crafty projects. And it really is just stuffed with all kinds of crazy goodness! And all of this hosted by the supersweet and creative Tamara Laporte, aka willowing. Sounds interesting and fun right? You can still join, go check it out here!

Naast Creative Jumpstart volg ik dit jaar ook het superleuke avontuur geheten 'Life Book 2015' :-D
Dat houdt in: een jaar lang online mixed media lessen bij supergetalenteerde docenten en met heel veel bonusmateriaal, zoals interviews, korte meditatiesessies en meer knutselachtige projecten. En het is letterlijk volgepropt met te gekke, leuke, fijne dingen! Dit allen met de superlieve en creatieve Tamara Laporte, oftewel willowing, als gastvrouw. Dat klinkt wel interessant hè?! Je kunt nog steeds meedoen, ga maar gauw eens kijken hier!

The first thing we made this year was this sweet lady, called our 'Beacon of Light. She will be guiding us this year on our journey ;-)

Deze lieve dame is het eerste project dat we deden en ze is onze 'Beacon of Light', letterlijk vertaald onze vuurtoren, oftewel onze gids. Zij zal ons dit jaar tijdens de reis begeleiden ;-)

It was my first time doing a face in paint and doing a whimsical girl like this at all! Tamara had very detailed instructions and it was such a fun and wonderful project to start with!

Het was de eerste keer dat ik een gezichtje met verf enzo deed en dat ik überhaupt zo'n 'whimsical' meisje maakte. En whimisical is vrij vertaald gewoon iets wat een beetje eigenaardig is, maar wel op een leuke manier. Kortom vooral niet te realistisch. Tamara had gelukkig echt supergedetaileerde instructies en het was dan ook gewoon een leuk en fijn project om mee te starten! 

 
In the meantime we're already at week 4 and although I might not be doing all the lessons in detail as this one, I will take you on this journey with me here on my blog. So stay tuned and I would love to see you back here again!

We zitten ondertussen alweer in week vier en hoewel ik misschien niet alle lessen even uitgebreid zal doen, ga ik jullie zeker meenemen op deze reis hier op m'n blog. Ik zie jullie dan ook graag nog een keertje terug!

Creative JumpStart 2015

Friday, January 16, 2015This year I joined Creative JumpStart again and so far I have loved every moment of it! Are you curious?! You can still join, check it out here.

Ook dit jaar doe ik weer mee aan Creative JumpStart en ik alweer van elke moment genoten! Ben je nu ook nieuwsgierig geworden? Je kunt nog steeds meedoen, kijk maar eens hier. 

This is the first project I did after seeing Nathalie Kalbach teach us to make some awesome backgrounds.

Dit is het eerste porject dat ik maakte, nadat Nathalie Kalbach ons leerde om hele gave achtegronden te maken.


I decided to keep it simple, so I only sketched and painted this outline of a sweet girl on top. I don't know if I'll add more..I quite like it as is actually...but who knows, I might change my mind you know ;-)

Ik besloot om het eenvoudig te houden, dus ik schetste en verfde een paar lijnen voor dit lieve meisje. Ik weet niet of ik nog meer toe ga voegen...Ik vind het zo eigenlijk wel mooi...maar ja wie weet verander ik nog wel van gedachten ;-)

So go check out Creative JumpStart 2015 en get creatively jump-started yourself this year!

Ga dus maar eens gauw kijken bij Creative JumpStart 2015 en krijg zelf een goede creatieve start dit jaar!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...