Owl in Forest

Monday, November 12, 2012


 Today I can show you my first commissioned work!! I made this owl canvas for an ex-colleague of mine and I'm so glad she and her husband liked it. Madieke thank you so much for the opportunity!

Vandaag kan ik eindelijk mijn eerste werk in opdracht laten zien!! Ik heb dit uil canvas voor een ex-collegaatje gemaakt en ben zo blij dat zij en haar man het mooi vonden. Madieke, dank nogmaals voor deze kans!Beautiful papers and some doodling.
Mooi papier en wat gekrabbel.


And WOOHOO said the wise owl...


So I decided, this IS my moment and I'll be working hard on getting myself out there in the world and my projects out there of course as well ;-) Are you ready for that? Okay, getting organized, getting a new "todo"-schedule board and of course some new supplies...Yup, I'm ready, let's just do this!

Dus mijn beslissing is gemaakt, dit IS mijn moment en ik zal hard aan het werk zijn om mezelf en mijn projecten te laten zien aan de wereld. Zijn jullie daar klaar voor? Ok, organiseren, een nieuw doen-schema en natuurlijk wat nieuwe materialen....Ja, ik ben er klaar voor, laten we dit gewoon doen!
Here a video of how it all came together :-D
Hier een filmpje van hoe het tot stand kwam :-D


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...