A creative stay-over - Merci Envelope

Saturday, January 8, 2011

Between Christmas and New Year's Eve, my 15 year old niece Janique stayed over and of course we had to craft together! So first we made a little envelope for some Merci-chocolates. I had already seen the idea on some different blogs and so we tried making some of our own. It became a envelope for 8 chocolates. If you want, you can download the template here. The top one is made by Janique and the bottom one was made by me.

Tussen Kerst en Oud&Nieuw kwam mijn 15-jarige nichtje Janique gezellig logeren en natuurlijk moesten we samen lekker fröbelen. Als eerste hebben we een envelop gemaakt voor merci-chocolaatjes. Ik had het idee al op verschillende blogs gezien en nu was het aan ons om een poging te wagen. Het is een envelop geworden voor 8 chocolaatjes en het patroon kun je hier downloaden als je wilt. De bovenste is door Janique gemaakt en de onderste door mij.


This is the way the inside looks of the envelope made by Janique.
Zo ziet de binnenkant van het envelopje van Janique eruit.


I also wanted to show Janique how to stamp "on" candles, like I showed you in this post Teaching her I had little time left to make one myself, but I will absolutely do so this month... These are the ones Janique created. Aren't they gorgeous?


Ik wilde Janique ook erg graag laten zien hoe je stempelt "op" een kaars, zoals ik jullie eerder heb laten zien in dit bericht Al uitleggende bleef er voor mij weinig tijd over om er zelf ook nog eentje te maken, maar dat komt wel goed ergens deze maand...Dit zijn de kaarsen die Janique gemaakt heeft. Zijn ze niet prachtig?


I hope you enjoyed reading my post again and if you decide to use my chocolats-envelope template, I will be pleased if you show me your result!
Wishing you a very good weekend! I will be posting tomorrow again for a change, so stay tuned ;-)


Ik hoop dat jullie weer met plezier dit bericht gelezen hebben en mochten jullie besluiten het patroon van mijn Merci-envelop te gebruiken, dan kijk ik er naar uit om het resultaat te zien!
Wens ik jullie allen een heel goed weekend toe! Ik zal trouwens ook morgen, voor de verandering, weer eens posten, dussuh...blijf erbij ;-)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...