Veggie Fun Friday ~ Herbs

Friday, March 28, 2014

Don't you just love having them in your home...those nice kitchen herbs all smelling like summer and such?!

Hou je er ook zo van om ze in huis te hebben....die heerlijke, naar zomer ruikende, kruidenplantjes?!

So this year I sowed some myself

Zo dit jaar zaaide ik er een aantal zelf


 After a few days the first little plants emerged...

Na een paar dagen kwamen de eerste plantjes al op...All just sitting there, enjoying the sun ;-)

En daar staan ze dan, lekker met zn allen van de zon aant genieten ;-)


Some of them already got their own home...

 Sommigen kregen al een eigen huisje...Mixed Media Monday ~ Little Bird

Monday, March 10, 2014


This little bird just popped by to sing his song :-D

Deze kleine vogel kwam zomaar even langs om zn lied te zingen :-D

  
Feathers... in all the colors of spring

Veren...in alle kleuren van de lente


'Sing little bird, sing the song of your heart' 

'Zing kleine vogel, zing het lied van je hart'

Veggie Fun Friday ~ A New Season

Friday, March 7, 2014

Maybe you remember my very exciting post from last year? So yes, I started my own balcony garden. And while I simply didn't have the time to update you about it...things did go crazy out there ;-)

Misschien herinner je nog mijn enthousiaste bericht van vorig jaar? Inderdaad, ik begon met mijn eigen balkon tuintje. Hoewel ik niet echt de tijd vond om jullie te blijven informeren, ging het daar helemaal los hoor ;-)

Huge plants...

Grote planten...

...and lots of yummy veggies :-D

...en een boel heerlijke groenten :-D


I even gathered some seeds of my own

Zelfs een aantal zaadjes van mn eigen planten geoogst


Oh yes...I've already collected all of my seeds again, can't wait to start this new season!

Ja hoor...mn zaadjes alweer bij elkaar geraapt, kan niet wachten om dit nieuwe seizoen te beginnen!

Whatever Wednesday ~ Lucky Me

Wednesday, March 5, 2014


Oh boy, look at those yummy goodies! And they are all mine hahaha LOL ;-) As I mentioned before I joined the supercool online event Creative JumpStart 2014, hosted by the amazingly talented Nathalie Kalbach. And with that event came a couple of giveaways for which you had to make a project to enter.

Wow, kijk dan toch eens wat een leuk spul! Ennuh..allemaal voor mij hahaha ;-) Al eerder heb ik verteld dat ik me aangemeld had voor het supergave online evenement Creative JumpStart 2014, met als gastvrouw de getalenteerde Nathalie Kalbach. Hier kwamen ook een aantal "giveaways" voorbij waar je een project moest voor moest maken om mee te kunnen doen.

With this Art Journal page I won the second prize of the giveaway sponsored by Derwent. I can't wait to play with it :-D 
Nathalie and Derwent, thank you!!!

Met deze Art Journal pagina heb ik de 2e prijs van de giveaway gewonnen, die gesponsord werd door Derwent. Ik kan niet wachten om ermee te gaan knutselen :-D 
Nathalie en Derwent, dankjulliewel!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...