Something new, looking old - Ribbon Spool

Friday, July 29, 2011

Back from my holiday, all energized and creative again :-) So for today something new I made just yesterday.

Terug van mijn vakantie, vol energie en creativiteit, fijn :-) Zo vandaag iets nieuws, wat ik gisteren maakte. 


A Spool Full Of Ribbon

Sending out some cute ribbons, so I wanted to create a nice package for it. I came up with this, isn't that just cute?

Tijdens het klaarmaken van een pakketje, zocht ik een manier om een paar leuke lintjes mooi in te pakken. Ik kwam toen op dit idee, leuk hè?!


I made this vintage looking spool/bobbin from some lightweight corrugated cardboard I had in my growing pile of ex-trash stash...

Dit vintage-achtige klosje heb ik gemaakt van een lichtgewicht ribbelkarton dat ik vond in mijn groeiende berg met ex-afval...

Using a starting idea and some coins I finally came up with this template which I used to trace around.

Uitgaande van een startidee en een paar munten, kwam ik uiteindelijk op deze template die ik gebruikte voor het overtrekken.

I then cut out the spool/bobbin and inked the edges with some Distress Ink Vintage Photo to make it look aged. Also used a little stamp with some buttons and thread I got as a welcoming gift on the Art Specially fair this year. I masked of the 'handmade by' with a post-it while inking, removing it before stamping, works really great and is very easy!

Hierna heb ik het klosje uitgeknipt en de randjes beïnkt met wat Distress Inkt Vintage Photo om het ouder te laten lijken. Ook gebruikte ik deze kleine stempel die ik kreeg bij de Art Specially beurs dit jaar. Ik heb het 'handmade by' gemaskerd met een post-it tijdens het beïnkten en haalde deze er voor het stempelen weer af, werkt prima en is lekker makkelijk!


After drying the ink with my heat tool I started winding up the ribbons, taping the ends to the back. Well, except for the top one, which I pinned down with a nice shaped pin.

Gedroogd met mijn heat tool en daarna druk in de weer met lintjes er omheen wikkelen, waarvan ik de eindjes achterop met wat plakband vastzette. Behalve die van de bovenste dan, die prikte ik vast met een leuke speld.

After liking the result so much, I made a final template cutting it out of some sturdy plastic, which was an old cover of a notebook I had laying around in my stash also ;-)

Toen ik helemaal blij was met het resultaat, besloot ik een definitieve template te maken, dus knipte ik het uit een stukje stevig plastic dat ooit een kaft van een notitieboekje was, ja ook uit diezelfde berg ;-)If you would like to give it a try, I made you a printable template with the instructions, just go here. Hope you'll enjoy and please let me know if you use it, I would love to see your creations!

Als je het ook een keer wilt proberen dan kan dat, want ik heb voor jullie een printbare template met instructies gemaakt, zie hier. Ik hoop dat jullie er plezier aan beleven én mocht je eens een poging wagen, laat me het dan weten, ik zou graag jullie creaties willen zien!

A creative stay-over - Merci Envelope

Saturday, January 8, 2011

Between Christmas and New Year's Eve, my 15 year old niece Janique stayed over and of course we had to craft together! So first we made a little envelope for some Merci-chocolates. I had already seen the idea on some different blogs and so we tried making some of our own. It became a envelope for 8 chocolates. If you want, you can download the template here. The top one is made by Janique and the bottom one was made by me.

Tussen Kerst en Oud&Nieuw kwam mijn 15-jarige nichtje Janique gezellig logeren en natuurlijk moesten we samen lekker fröbelen. Als eerste hebben we een envelop gemaakt voor merci-chocolaatjes. Ik had het idee al op verschillende blogs gezien en nu was het aan ons om een poging te wagen. Het is een envelop geworden voor 8 chocolaatjes en het patroon kun je hier downloaden als je wilt. De bovenste is door Janique gemaakt en de onderste door mij.


This is the way the inside looks of the envelope made by Janique.
Zo ziet de binnenkant van het envelopje van Janique eruit.


I also wanted to show Janique how to stamp "on" candles, like I showed you in this post Teaching her I had little time left to make one myself, but I will absolutely do so this month... These are the ones Janique created. Aren't they gorgeous?


Ik wilde Janique ook erg graag laten zien hoe je stempelt "op" een kaars, zoals ik jullie eerder heb laten zien in dit bericht Al uitleggende bleef er voor mij weinig tijd over om er zelf ook nog eentje te maken, maar dat komt wel goed ergens deze maand...Dit zijn de kaarsen die Janique gemaakt heeft. Zijn ze niet prachtig?


I hope you enjoyed reading my post again and if you decide to use my chocolats-envelope template, I will be pleased if you show me your result!
Wishing you a very good weekend! I will be posting tomorrow again for a change, so stay tuned ;-)


Ik hoop dat jullie weer met plezier dit bericht gelezen hebben en mochten jullie besluiten het patroon van mijn Merci-envelop te gebruiken, dan kijk ik er naar uit om het resultaat te zien!
Wens ik jullie allen een heel goed weekend toe! Ik zal trouwens ook morgen, voor de verandering, weer eens posten, dussuh...blijf erbij ;-)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...