Mixed Media Monday ~ Little Blue One

Monday, December 29, 2014

Today I want to show you this canvas I made for my grandpa. This canvas is very special to me. My grandpa is still quite young, but has recently been admitted to a care home. He has Parkinson's disease and isn't able to live at home anymore. Unfortunately he doesn't go outside much at the moment, only to the courtyard of the care home. He really loves being outside though and enjoys the birds very much. So for his birthday this month I made him this canvas. 

 Vandaag wil ik jullie graag dit canvas laten zien dat ik voor mijn opa maakte. Het canvas is erg speciaal voor mij. Mijn opa is nog jong, maar is sinds kort opgenomen in een verzorgingstehuis. Hij heeft Parkinson en kan niet meer thuis wonen. Helaas komt hij op het moment niet heel veel buiten, behalve in de binnentuin van het complex. Hij houdt erg van buiten zijn en geniet dan erg van de vogeltjes. Voor zijn verjaardag deze maand maakte ik daarom dit canvas. 

Lots of texture :-D
Lekker veel textuur :-D

 It's a blue tit.
Het is een pimpelmeesje.

My Art Journal

Saturday, November 22, 2014

After being busy with the new home for most of the time, I finally found some time to create again. And what better way to start than being inspired by nature?!

Na vooral bezig geweest te zijn met het nieuwe huis, vond ik eindelijk weer wat tijd om ook creatief bezig te zijn. En hoe beter te beginnen dan met de natuur als inspiratiebron?!

Chaffinches / Finches enough here in these surroundings and their colours match autumn so well...

Vinken genoeg hier in de omgeving en hun kleuren passen nu juist zo mooi bij de herfst...

"The finch seems to enjoy autumn as well..."

"De vink lijkt ook van de herfst te genieten..."

We bought a house :-D

Sunday, October 5, 2014

Well, it has been pretty quiet here on the blog hasn't it?!! Well that's just how things go...WHEN YOU BUY A HOUSE!!! Jup, you've read that correctly hahaha... The boyfriend and I have been searching for a house of our own last year and we found one :-D We moved into our house in May. 

Tsja, het is hier best wel stil op het blog hè?! Nou ja, dat krijg je ook...ALS JE EEN HUIS KOOPT!!! Jep, dat lees je goed hahaha... Mijn vriend en ik hebben vorig jaar naar een huis gezocht en we hebben er dus één gevonden :-D We zijn verhuisd in mei.

Somehow it felt like home from the first moment we checked it out and even more so when it really was about to be ours!

Op de één of andere manier voelde het al als thuis bij de eerste bezichtiging en natuurlijk nog veel meer toen het daadwerkelijk van ons leek te worden!

We have been busy with all kinds of jobs in the house and in the garden (and so many ideas and plans as well!). There's still lots to do, but hey...with time we'll get there...normal life also has to go on right?!

We zijn druk geweest met allerlei klussen in en rondom het huis (och en nog zoveel plannen en ideeën!). Er is nog genoeg te doen hoor, maar met tijd komt dat wel goed...het gewone leven moet ook weer door, toch?!

We're happy to finally have a garden and the surroundings are just lovely with lots of green and even a forest nearby. So there's lots to discover and enjoy while getting to know this new place and we're loving every minute of it!

We zijn zo blij dat we eindelijk een tuin hebben en de omgeving hier is gewoonweg prachtig: veel groen en zelfs bos dichtbij. Genoeg om nog te ontdekken dus en dat doen we dan ook graag!Oh and that last photo with the boxes? Well, that's my studio oops..hahaha. I will have my own place up at the attic, but before I can make it my own there are other jobs to do first like putting in safe electricity and outlets at the part where the washer and dryer are. Now there's only one outlet and that one holds an extension cord that was supposed to give power to both washer and dryer as well as the boiler? Well that's not so safe, is it?

Ehhh, die laatste foto met al die dozen? Tsja. dat is dus mn studio...oeps...hahaha. Ik krijg een eigen plek op de zolder. Voordat ik het daar echter allemaal op orde kan brengen, moeten er eerst nog klussen gedaan worden zoals aanleggen van betere elektra. Nu is er op de voorzolder slechts 1 stopcontact en daarin zit dan weer een verlengsnoer..daar zouden dan zowel de droger, wasmachine als ketel op moeten? Niet zo heel erg veilig, toch?!Also other jobs were more on top of the list, but I must say I really really miss my supplies and crafting time! So I've decided that at least I need to carve out a little space somewhere and unpack just a couple of those art supplies and get on going with some new projects. Even though there are still lot's of other jobs to do, I think it is important to get creating again and nourish that creativity. It will also give me some peace of mind about all the other jobs that are still on the list ;-) Just one thing at a time, right?!

Genoeg andere klussen stonden ook al meer bovenaan de lijst, dus ik moet nog even geduld hebben. Wel moet ik zeggen dat ik echt m'n hobbyspul en het creatief bezig zijn mis! Ik heb dus besloten dat ik wel ergens een hoekje moet zien te vinden waar ik kan werken. Even wat spullen uitpakken en lekker aan de gang met wat nieuwe projecten. Ook al is er nog genoeg in het huis zelf te doen, ik denk dat het belangrijk is om weer bezig te zijn en die creativiteit weer wat te voeden. Het zal me waarschijnlijk ook gelijk even wat rust in mn hoofd geven betreffende al die andere klussen ;-)Well, I don't know when I'll be back, but hope to be there soon! Oh and in the meantime, I might fiddle around with the blog a bit..I mean...a new home, new adventures...I might as well need a new fresh blog ;-)

Nou, ik weet niet wanneer ik hier weer terug ben, maar ik hoop snel! Oh en ondertussen ga ik misschien ook wel even aan de gang met dit blog hier...even wat dingen veranderen... Ik bedoel nieuw huis, nieuwe avonturen...dan kan ik net zo goed het blog ook een beetje vernieuwen ;-)

Veggie Fun Friday ~ Herbs

Friday, March 28, 2014

Don't you just love having them in your home...those nice kitchen herbs all smelling like summer and such?!

Hou je er ook zo van om ze in huis te hebben....die heerlijke, naar zomer ruikende, kruidenplantjes?!

So this year I sowed some myself

Zo dit jaar zaaide ik er een aantal zelf


 After a few days the first little plants emerged...

Na een paar dagen kwamen de eerste plantjes al op...All just sitting there, enjoying the sun ;-)

En daar staan ze dan, lekker met zn allen van de zon aant genieten ;-)


Some of them already got their own home...

 Sommigen kregen al een eigen huisje...Mixed Media Monday ~ Little Bird

Monday, March 10, 2014


This little bird just popped by to sing his song :-D

Deze kleine vogel kwam zomaar even langs om zn lied te zingen :-D

  
Feathers... in all the colors of spring

Veren...in alle kleuren van de lente


'Sing little bird, sing the song of your heart' 

'Zing kleine vogel, zing het lied van je hart'

Veggie Fun Friday ~ A New Season

Friday, March 7, 2014

Maybe you remember my very exciting post from last year? So yes, I started my own balcony garden. And while I simply didn't have the time to update you about it...things did go crazy out there ;-)

Misschien herinner je nog mijn enthousiaste bericht van vorig jaar? Inderdaad, ik begon met mijn eigen balkon tuintje. Hoewel ik niet echt de tijd vond om jullie te blijven informeren, ging het daar helemaal los hoor ;-)

Huge plants...

Grote planten...

...and lots of yummy veggies :-D

...en een boel heerlijke groenten :-D


I even gathered some seeds of my own

Zelfs een aantal zaadjes van mn eigen planten geoogst


Oh yes...I've already collected all of my seeds again, can't wait to start this new season!

Ja hoor...mn zaadjes alweer bij elkaar geraapt, kan niet wachten om dit nieuwe seizoen te beginnen!

Whatever Wednesday ~ Lucky Me

Wednesday, March 5, 2014


Oh boy, look at those yummy goodies! And they are all mine hahaha LOL ;-) As I mentioned before I joined the supercool online event Creative JumpStart 2014, hosted by the amazingly talented Nathalie Kalbach. And with that event came a couple of giveaways for which you had to make a project to enter.

Wow, kijk dan toch eens wat een leuk spul! Ennuh..allemaal voor mij hahaha ;-) Al eerder heb ik verteld dat ik me aangemeld had voor het supergave online evenement Creative JumpStart 2014, met als gastvrouw de getalenteerde Nathalie Kalbach. Hier kwamen ook een aantal "giveaways" voorbij waar je een project moest voor moest maken om mee te kunnen doen.

With this Art Journal page I won the second prize of the giveaway sponsored by Derwent. I can't wait to play with it :-D 
Nathalie and Derwent, thank you!!!

Met deze Art Journal pagina heb ik de 2e prijs van de giveaway gewonnen, die gesponsord werd door Derwent. Ik kan niet wachten om ermee te gaan knutselen :-D 
Nathalie en Derwent, dankjulliewel!!!

My Art Journal

Friday, February 28, 2014

Last weekend I created this page as well with lots of bold color and of course hearts...who doesn't need a beautiful heart now and then... ;-)

Afgelopen weekend maakte ik ook deze pagina met lekker veel kleur en natuurlijk harten...wie heeft en nou niet zo af behoefte aan een mooi hart... ;-)
" Love yourself, only then you can love others"

"Hou van jezelf, alleen dan kun je van anderen houden"

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...