Something new, looking old - Ribbon Spool

Friday, July 29, 2011

Back from my holiday, all energized and creative again :-) So for today something new I made just yesterday.

Terug van mijn vakantie, vol energie en creativiteit, fijn :-) Zo vandaag iets nieuws, wat ik gisteren maakte. 


A Spool Full Of Ribbon

Sending out some cute ribbons, so I wanted to create a nice package for it. I came up with this, isn't that just cute?

Tijdens het klaarmaken van een pakketje, zocht ik een manier om een paar leuke lintjes mooi in te pakken. Ik kwam toen op dit idee, leuk hè?!


I made this vintage looking spool/bobbin from some lightweight corrugated cardboard I had in my growing pile of ex-trash stash...

Dit vintage-achtige klosje heb ik gemaakt van een lichtgewicht ribbelkarton dat ik vond in mijn groeiende berg met ex-afval...

Using a starting idea and some coins I finally came up with this template which I used to trace around.

Uitgaande van een startidee en een paar munten, kwam ik uiteindelijk op deze template die ik gebruikte voor het overtrekken.

I then cut out the spool/bobbin and inked the edges with some Distress Ink Vintage Photo to make it look aged. Also used a little stamp with some buttons and thread I got as a welcoming gift on the Art Specially fair this year. I masked of the 'handmade by' with a post-it while inking, removing it before stamping, works really great and is very easy!

Hierna heb ik het klosje uitgeknipt en de randjes beïnkt met wat Distress Inkt Vintage Photo om het ouder te laten lijken. Ook gebruikte ik deze kleine stempel die ik kreeg bij de Art Specially beurs dit jaar. Ik heb het 'handmade by' gemaskerd met een post-it tijdens het beïnkten en haalde deze er voor het stempelen weer af, werkt prima en is lekker makkelijk!


After drying the ink with my heat tool I started winding up the ribbons, taping the ends to the back. Well, except for the top one, which I pinned down with a nice shaped pin.

Gedroogd met mijn heat tool en daarna druk in de weer met lintjes er omheen wikkelen, waarvan ik de eindjes achterop met wat plakband vastzette. Behalve die van de bovenste dan, die prikte ik vast met een leuke speld.

After liking the result so much, I made a final template cutting it out of some sturdy plastic, which was an old cover of a notebook I had laying around in my stash also ;-)

Toen ik helemaal blij was met het resultaat, besloot ik een definitieve template te maken, dus knipte ik het uit een stukje stevig plastic dat ooit een kaft van een notitieboekje was, ja ook uit diezelfde berg ;-)If you would like to give it a try, I made you a printable template with the instructions, just go here. Hope you'll enjoy and please let me know if you use it, I would love to see your creations!

Als je het ook een keer wilt proberen dan kan dat, want ik heb voor jullie een printbare template met instructies gemaakt, zie hier. Ik hoop dat jullie er plezier aan beleven én mocht je eens een poging wagen, laat me het dan weten, ik zou graag jullie creaties willen zien!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...