Cookie Christmas Tree

Wednesday, December 15, 2010

I made this cute Christmas Tree out of cookies! It is a try-out for the upcoming Christmas days to check if it would work...because I just found the idea somewhere.

And well it did! It was real fun to make and very easy too! Just use a standard cookie recipe and cut out stars. Bake them and stack them, it's that easy!

Ik heb dit kerstboompje gemaakt als een probeerseltje voor de kerstdagen...even kijken of het wel zou gaan werken...ik was het idee namelijk ergens tegengekomen.
Nou dat doet het en het is ook nog eens heel leuk en makkelijk om te doen! Een tutorial vindt je hier.

Milk Carton Box Template

Thursday, December 9, 2010


I had several request about the template I used to create the Milk Carton Box.  I got mine from Sanne, but I changed the measurementssto to make a bigger box to fit all the candy. Now you can download my version of the template by clicking here. Of course you can change the dimensions to your own liking or the measurements of the cardstock you're using ;-) But if you decide to use my template exactly the way it is,  would you be so kind to make a note about it on your blog? I would really like that...

Ik heb meerdere verzoeken gehad over het patroon dat ik gebruikt heb voor het melkpakje. Ik heb het patroon dat ik van Sanne heb gehad even aangepast aan de door mij gebruikte maten. Je kunt mijn versie hier downloaden. Natuurlijk staat het je vrij om de maten naar je eigen wensen aan te passen of naar de maten van het papier dat je gebruikt ;-) Maar als je mijn template exact gebruikt zo als hij is, wil je dit dan op je blog erbij vermelden? Dat zou ik wel fijn vinden....

Milk Carton

Wednesday, December 8, 2010

First of all: welcome to all my new followers, thank you so much for joining me, I will be checking your blogs more intensively this week! 

Allereerst wil ik mijn nieuwe volgers van harte welkom heten! Wat fijn dat jullie mijn blog gevonden hebben en besloten hebben mij te volgen! Ik zal jullie blogs deze week als ik wat meer tijd heb eens wat uitgebreider komen bekijken!

I made this milk carton box for some friends as a small 'thank you- present' using a pattern I got from Sanne. Thank you so much Sanne, I really love it! I just changed the dimensions a bit to fit my candy better. The template I created you can find here.

Ik heb dit melkpakje gemaakt als een klein 'dankjewel-kado' voor vrienden. Het patroon heb ik gekregen van  Sanne. Dank je wel Sanne, ik ben er erg blij mee! Ik heb alleen de maten iets aangepast, zodat de snoepjes er beter in pasten. Deze template, gemaakt door mij, vind je hier.

For the little peek-through I used my Nestabilities 'Blossom' and to create the frame around it I used the nestie that I used to cut the frame and one that was just a size bigger. The technique is shown here in this video.

Het venstertje heb ik uitgesneden met mijn Nestabilities 'Blossom' en voor het randje heb ik de stans van het venstertje gebruikt en eentje die net iets groter was, 2 opeenvolgende groottes dus. Ik heb daarbij de techniek gebruikt zoals wordt uitgelegd in dit filmpje.


I used some pretty and cheerful paper from My Minds Eye called 'Candy Dots', one of the BOO! To You-papers from 2009.

Voor de zijkanten en de achterkant heb ik papier van the BOO! To You collectie uit 2009 gebruikt van My Minds Eye en het heet 'Candy Dots', een lekker vrolijk papiertje!


Just a little flower, a button and some ribbon...and well... I was pretty pleased with the result if I may say so myself :-) What do you think of it?

Nog een klein bloemetje, knoopje en lint en ik was helemaal blij met het resultaat :-) Wat vinden jullie ervan?

Stamping on candles

Wednesday, December 1, 2010A while ago I saw this great post on Anneke's blog about stamping on candles. Last week I finally found some time to try it out...well you don't stamp directly on the candle actually, but on tissue paper, which you melt into your candle with your heat tool... A great tutorial is shown is this video:

Een tijd geleden zag ik een geweldig bericht op Anneke's blog over stempelen op kaarsen. Afgelopen week eindelijk wat tijd gevonden om het zelf ook te proberen... Je stempelt eigenlijk niet direct op de kaars zelf, maar op tissuepaper dat je vervolgens met je heat tool op het kaarsoppervlak smelt....Een goede tutorial hiervan vind je in dit Engelse filmpje:

Real tissue paper was to expensive for me and I just couldn't find something laying around in the house, so I tried out some tracing paper, the kind you use to trace your clothing patterns onto when sewing your own clothes. It just works perfectly and is also a inexpensive solution! Don't forget to stamp on the shiny side only, otherwise the ink may bleed of fade...

Echt tissue paper vond ik te duur en kon ik zo ook niet echt vinden in huis, dus ik heb het geprobeerd met patroonpapier, hetgeen je gebruikt om patronen voor kleding op over te trekken, en dat werkt gewoon perfect en is nog goedkoop ook! Vergeet niet om dan op de glanzende kant te stempelen, anders verdwijnt er te veel inkt in het papier, waardoor het uit kan lopen of de kleur vervaagt...


And another tip: buy some WHITE wax/baking paper, this really makes it much easier to see if the tissue paper is melting into the candle or not...this really goes pretty fast!

En dan nog een kleine tip, koop WIT bakpapier(= wax paper), dit maakt het echt stukken makkelijker om te zien of het tissue papier al in de kaars aan het smelten is of niet, want dit gaat behoorlijk snel! Ik kocht de mijne in een  toevallige aanbieding van de Lidl en bij de Dirk vd Broek hebben ze het bij ons altijd in het schap... Oh en ik heb gemerkt dat het op kaarsen van de Blokker helemaal prima werkt, op die van de Kruidvat helaas wat minder, die worden een beetje bobbelig...

Thank you again for your sweet, nice, lovely comments!
Dank jullie wel voor jullie lieve, leuke, fijne reacties!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...