My Art Journal

Saturday, November 22, 2014

After being busy with the new home for most of the time, I finally found some time to create again. And what better way to start than being inspired by nature?!

Na vooral bezig geweest te zijn met het nieuwe huis, vond ik eindelijk weer wat tijd om ook creatief bezig te zijn. En hoe beter te beginnen dan met de natuur als inspiratiebron?!

Chaffinches / Finches enough here in these surroundings and their colours match autumn so well...

Vinken genoeg hier in de omgeving en hun kleuren passen nu juist zo mooi bij de herfst...

"The finch seems to enjoy autumn as well..."

"De vink lijkt ook van de herfst te genieten..."

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...